Geboortepremie

Bij een geboorte kun je een geboortepremie aanvragen bij de gemeente Herent.

Voor wie

De geboortepremie wordt toegekend op aanvraag van de moeder van het kind (die daarvoor na de geboorte van het kindje het aanvraagformulier krijgt).

Voorwaarden

De aanvrager moet in het gemeentelijke bevolkingsregister zijn ingeschreven en in de gemeente wonen. 

Hoe gaan we te werk?

De aanvraag moet worden ingediend op het daartoe bestemde formulier dat door de dienst burgerzaken aan de moeder van het kind wordt bezorgd.

Bedrag

Met ingang van 1 januari 2017 is het bedrag vastgesteld:

 • op 125 euro, splitsbaar in delen van 25 euro, indien de aanvrager
  • de premie ter beschikking stelt voor de verwezenlijking van het gemeentelijke geboortebos; 
  • de premie ter beschikking stelt voor de verwezenlijking van de gemeentelijke convenant ontwikkelingssamenwerking;
  • kiest voor cadeaubonnen van de Herentse Wereldwinkel;
  • tegen voorlegging van factuur kiest voor terugbetaling van de aankoop van katoenen luiers;
  • kiest voor cultuurcheques van GC de Wildeman;
 • op 100 euro indien de aanvrager
  • om rechtstreekse uitbetaling van de premie verzoekt;
  • kiest voor een tegemoetkoming op de DifTar-rekening;
 • voor een kind voor wie een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt uitbetaald, wordt de premie verdubbeld, op voorwaarde dat een bewijs wordt voorgelegd waaruit blijkt dat voor het kind deze zorgtoeslag wordt uitbetaald.