Ga mee de strijd aan tegen de Aziatische hoornaar

Help mee om de Aziatische hoornaar te bestrijden. Die wesp komt steeds vaker voor in Vlaanderen. De wesp vormt vooral een bedreiging voor honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers. Wetenschappers doen een oproep om waarnemingen te melden via www.vespawatch.be

Vorig jaar is de Aziatische hoornaar zijn invasie in ons land echt begonnen. De overheid - in samenwerking met de universiteit, brandweerdiensten en civiele bescherming - heeft een plan klaar om dit jaar de verdere uitbreiding van die invasieve exoot zoveel mogelijk af te remmen. Dat is hard nodig omdat de Aziatische hoornaar onze inheemse insecten (bijen, wespen, vliegen...) belaagt waardoor de bestuiving van onze landbouwgewassen onder druk komt te staan. Bovendien heeft de Aziatische hoornaar een opmerkelijke voorkeur voor honingbijen, wat voor de imkers in ons land een ernstig probleem kan worden.

Het plan kan alleen slagen met de hulp van de bevolking. Jong of oud, natuurliefhebber of gewone wandelaar, specialist of leek, u kunt een steentje bijdragen door de ogen open te houden en meteen te melden als u een hoornaar of een nest opmerkt. Dat kunt u doen op het portaal van de werkgroep Aziatische hoornaar: www.vespawatch.be.

Figuur 1: bijen, wespen en hoornaars op schaal naast elkaar. De Aziatische hoornaar is groter dan een gewone wesp en iets kleiner dan de inheemse Europese hoornaar. Hij heeft twee kleuren: zwart en weinig geel op het achterlijf. De Europese hoornaar heeft drie kleuren: zwart, roodbruin en veel geel op het achterlijf.

Figuur 2: de nesten van de Aziatische hoornaar in mei (links), augustus (midden) en oktober (rechts). In de lente bouwen hoornaars bolvormige nestjes in bv. een tuinhuis. Vanaf de zomer verhuist het nest naar een hoge boomtop.

Van de hoornaars hoeft u niet bang te zijn. De Aziatische hoornaar mag dan wel zeer agressief zijn als u zijn nest verstoort, in de vrije natuur toont ze geen interesse in de mens. Met zijn angel kan hij wel meermaals pijnlijk steken zoals andere wespen. Daag hem dus zeker niet uit!

Project dankzij steun van de Vlaamse overheid, departement Economie, Wetenschap & Innovatie.

donderdag 13 juni 2019 10.28 u.
  • nest Aziatische hoornaar figuur 2