Financiële tussenkomst bij het betalen van uw energiefacturen

Als u problemen hebt met het betalen van uw energiefacturen, en u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u bij de sociale dienst een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kunt u eventueel bovenop de federale verwarmingstoelage krijgen.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan de sociale dienst, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente van de sociale dienst
 • ….

Hoe gaan we te werk?

 • Neem contact op met de sociale dienst en zeg dat u wil weten of u in aanmerking komt voor de financiële tussenkomst bij energiefacturen.
 • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw maatschappelijke en financiële situatie, en uw vraag bekijken.
 • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
 • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van de sociale dienst voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie. Het is ook mogelijk dat u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen, ook dat is afhankelijk van uw situatie.

Wat meebrengen?

 • identiteitsbewijs
 • huurcontract
 • energiefacturen
 • bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
 • recente rekeninguittreksels van de laatste 2 maanden.

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u om nog andere bewijsstukken te bezorgen.