Financiële tussenkomst bij het betalen van je energiefacturen

Als je problemen hebt met de betaling van je energiefacturen, kun je bij het OCMW een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kun je bovenop de federale verwarmingstoelage krijgen.

Voorwaarden

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet kan het OCMW je energiefacturen volledig of gedeeltelijk op zich nemen.

Hoe gaan we te werk?

  • Je neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van je financiële situatie.

Wat meebrengen?

  • identiteitsbewijs
  • huurcontract
  • energiefacturen
  • bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
  • recente rekeninguittreksels van de laatste 2 maanden.