Fietssuggestiestroken Winkselsesteenweg

Om de plaats van de fietsers op de rijbaan en hun voorrang aan de kruispunten duidelijker te maken en om de doorstroming tijdens de spitsuren te verbeteren, worden op de Winkselsesteenweg fietssuggestiestroken aangebracht.

Op de Winkselsesteenweg worden fietssuggestiestroken aangebracht tussen de Rijweg en de Mechelsesteenweg, in beide richtingen, aansluitend op de bestaande fietspaden.

Bij de aansluitingen aan de Keiberg en de Rijweg worden de fietsoversteekstroken opnieuw geschilderd. Aan de Persilstraat wordt een nieuwe fietsoversteekplaats geschilderd. De fietsers hebben voorrang als ze zich op die oversteekstroken bevinden.

Tegelijk wordt er een algemeen parkeerverbod ingesteld op de Winkselsesteenweg tussen de Rijweg en de Persilstraat.

We wijzen de bestuurders die van de Rijweg of de Persilstraat de Winkselsesteenweg oprijden er op dat de fietsers daar voorrang hebben en dat ze op de geldende snelheidsvoorschriften moeten letten (50 km/u voor de Rijweg, 30 km/u voor de Persilstraat).

Deze werken worden vermoedelijk in augustus of september uitgevoerd, afhankelijk van de aannemer en het weer.

woensdag 12 juni 2019 16.32 u.