Fictieve incasso... echte oplichting!

Hebt u een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat u weet waarvoor? Dan bent u niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten onder druk om onterechte rekeningen te betalen.

In 2018 kreeg de Economische Inspectie 849 meldingen over valse incassobureaus. De eerste acht maanden van 2019 kreeg ze al meer dan 1.900 meldingen. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar dus. In 240 van deze meldingen deelden de melders mee dat zij financiële schade geleden hadden, en dit voor een totaal van bijna 150.000 euro.

Met deze tips helpt u een halt toe te roepen aan oplichters

dinsdag 3 december 2019 15.01 u.