EVA-p vzw De Wildeman

Sinds 1 januari 2019 is Gemeenschapscentrum De Wildeman 'Cultuurnetwerk De Wildeman' geworden met als doel het cultuurbeleid in de gemeente te bevorderen.

De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam 'Cultuurnetwerk De Wildeman' en functioneert als een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

Lees ook