EthiasCo

Deze vennootschap heeft tot doel:

  • het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in Ethias nv;
  • het nemen van deelnemingen in welke vorm dan ook in alle vennootschappen en
    ondernemingen;
  • de deelname aan de oprichting en de ontwikkeling van industriële, commerciële, financiële of vastgoedondernemingen en bijstand aan deze ondernemingen hetzij door leningen, voorschotten, waarborgen of op iedere andere manier;
  • de uitoefening van alle bestuursopdrachten en van mandaten of functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel;
  • alle activiteiten inzake beheer, bestuur, leiding en organisatie van alle vennootschappen;
  • de adviseringsactiviteit op financieel, technisch, informatica-, marketing-, commercieel en administratief vlak, in de ruime zin, bijstandsverlening en dienstverlening, rechtstreeks of onrechtstreeks, op administratief, informatica- en financieel vlak, in de verkoop, de productie of het beheer in het algemeen;
  • de promotie, de verhuur, de aankoop, de verkoop, de uitwisseling, het gebruik, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de transformatie van alle gebouwen of verdeelde of onverdeelde partijen van allerhande gebouwen, voor eigen rekening.

Zij kan allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.