Eroshuizen, belasting

Er wordt een belasting gevestigd op de eroshuizen.

Als eroshuis wordt beschouwd: "iedere instelling waar personen direct of indirect, de handel van de exploitant bevorderen, hetzij door gewoonlijk met de klanten te verbruiken, hetzij door het verbruik op gelijk welke manier te stimuleren dan door gewoon de klanten te bedienen, te zingen of te dansen". Dit kan worden vastgesteld doordat die huizen of inrichtingen ofwel hun aard door uiterlijke kentekens ter kennis van voorbijgangers brengen, ofwel als dusdanig bekend zijn en uit bepaalde vaststellingen en onderzoeken blijkt dat zij een dergelijke bedrijvigheid uitoefenen.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een eroshuis op het grondgebied van de gemeente uitbaat. Indien de uitbater van dit eroshuis onbekend is, dan is de belasting respectievelijk verschuldigd door:

  • de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het pand, dienende tot eroshuis, huurt;
  • de eigenaar van het pand, dienende tot eroshuis.

Kostprijs

1.875 euro per eroshuis

Reglement

2018: 20171114 - Eroshuizen 

2019 - 2024:20181113 - Eroshuizen

Meer info

2018: Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 november 2017 is gepubliceerd op 24 november 2017.

2019 - 2024: Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 november 2018 en is gepubliceerd op 10 december 2018.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.