Sportverenigingen, erkenning

Erkende sportverenigingen kunnen aanspraak maken op diverse vormen van ondersteuning:

 • directe financiële ondersteuning;
 • logistieke ondersteuning;
 • voordeeltarief voor gebruik van sportzalen en -terreinen.

Voor wie

Sportverenigingen kunnen erkend worden in 3 verschillende categorieën. Afhankelijk van de categorie kan een sportclub verschillende vormen van ondersteuning krijgen.

Erkende sportvereniging Categorie 1

 • Rechtsvormen: feitelijke vereniging of vzw;
 • Aangesloten bij een erkende sportfederatie;
 • Mogelijke ondersteuning: financieel, logistiek, voordeeltarieven bij gebruik infrastructuur.

Erkende sportvereniging Categorie 2

 • Rechtsvormen: feitelijke vereniging of vzw;
 • Niet aangesloten bij een erkende sportfederatie;
 • Mogelijke ondersteuning: logistiek, voordeeltarieven bij gebruik infrastructuur.

Erkende sportvereniging Categorie 3

 • Rechtsvormen: commerciële organisatie;
 • Aangesloten bij een erkende sportfederatie;
 • Mogelijke ondersteuning: logistiek, beperkte voordeeltarieven bij gebruik infrastructuur.

Hoe gaan we te werk?

U dient de aanvraag digitaal in. De sportraad adviseert het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet voldoen aan de voorwaarden. Daarna krijgt u schriftelijke bevestiging van de erkenning.