Sportverenigingen, erkenning

Erkende sportverenigingen kunnen aanspraak maken op diverse vormen van ondersteuning:

 • directe financiële ondersteuning;
 • logistieke ondersteuning;
 • voordeeltarief voor gebruik van sportzalen en -terreinen.

Voor wie

Sportverenigingen kunnen erkend worden in 3 verschillende categorieën. Afhankelijk van de categorie kan een sportclub verschillende vormen van ondersteuning krijgen.

Erkende sportvereniging Categorie 1

 • Rechtsvormen: feitelijke vereniging of vzw;
 • Aangesloten bij een erkende sportfederatie;
 • Mogelijke ondersteuning: financieel, logistiek, voordeeltarieven bij gebruik infrastructuur.

Erkende sportvereniging Categorie 2

 • Rechtsvormen: feitelijke vereniging of vzw;
 • Niet aangesloten bij een erkende sportfederatie;
 • Mogelijke ondersteuning: logistiek, voordeeltarieven bij gebruik infrastructuur.

Erkende sportvereniging Categorie 3

 • Rechtsvormen: commerciële organisatie;
 • Aangesloten bij een erkende sportfederatie;
 • Mogelijke ondersteuning: logistiek, beperkte voordeeltarieven bij gebruik infrastructuur.

Hoe gaan we te werk?

Je dient de aanvraag digitaal in. De sportraad adviseert het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet voldoen aan de voorwaarden. Daarna krijg je schriftelijke bevestiging van de erkenning.