Sportverenigingen, erkenning

Erkende sportverenigingen kunnen aanspraak maken op diverse vormen van ondersteuning:

 • directe financiële ondersteuning;
 • logistieke ondersteuning;
 • voordeeltarief voor gebruik van sportzalen en -terreinen.

Voor wie

Sportverenigingen kunnen erkend worden in 3 verschillende categorieën. Afhankelijk van de categorie kan een sportclub verschillende vormen van ondersteuning krijgen.

Erkende sportvereniging Categorie 1

 • Rechtsvormen: feitelijke vereniging of vzw;
 • Aangesloten bij een erkende sportfederatie;
 • Mogelijke ondersteuning: financieel, logistiek, voordeeltarieven bij gebruik infrastructuur.

Erkende sportvereniging Categorie 2

 • Rechtsvormen: feitelijke vereniging of vzw;
 • Niet aangesloten bij een erkende sportfederatie;
 • Mogelijke ondersteuning: logistiek, voordeeltarieven bij gebruik infrastructuur.

Erkende sportvereniging Categorie 3

 • Rechtsvormen: commerciële organisatie;
 • Aangesloten bij een erkende sportfederatie;
 • Mogelijke ondersteuning: logistiek, beperkte voordeeltarieven bij gebruik infrastructuur.

Hoe gaan we te werk?

U dient de aanvraag digitaal in. De sportraad adviseert het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet voldoen aan de voorwaarden. Daarna krijgt u schriftelijke bevestiging van de erkenning.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.