Jeugdverenigingen, erkenning

Herentse jeugdverenigingen die erkend willen worden, dienen daarvoor een aanvraag in bij het gemeentebestuur.

Om erkend te worden als Herentse jeugdvereniging moet de vereniging¬†kwaliteitsverbetering van de samenleving nastreven door het vervullen van één of meer van de volgende functies:

 • ontmoeting
 • permanente groepsvorming
 • spel en recreatie
 • creativiteit
 • amateuristische kunstbeoefening
 • vorming
 • kadervorming
 • dienstverlening
 • werken aan maatschappelijke en politieke veranderingen

Voor wie

Herentse verenigingen die kwaliteitsverbetering nastreven.

Voorwaarden

Om erkend te kunnen worden als jeugdvereniging, moet er voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • een zetel hebben in de gemeente Herent;
 • minstens 50 % van de actieve leden moeten in de gemeente Herent wonen;
 • een autonoom bestuur en statuten en/of een huishoudelijk reglement hebben;
 • geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden hebben;
 • werken in de geest van het decreet ‘houdende de ondersteuning en stimulering van het
  gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugdwerkbeleid’;
 • controle toelaten op de werking door het gemeentebestuur en/of de jeugdraad.

Hoe gaan we te werk?

Erkenningsaanvragen kunnen heel het jaar door gebeuren.

Elke aanvraag moet volgende documenten bevatten:

 • een exemplaar van de statuten en/of het huishoudelijk reglement;
 • een leden- en leidinglijst;
 • een verslag van de werking in het afgelopen jaar en/of het programma van het lopend jaar.

De stafraad van de jeugdraad geeft advies op de erkenningsaanvraag op basis van het erkenningsreglement. 

Een erkenning kan ingetrokken worden indien de jeugdvereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden.