Erfrechtverklaring

Erfgenamen hebben een erfrechtverklaring nodig voor de deblokkering van een kluis of een rekening na een overlijden.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de site van financiën van de federale overheid.