Erfgoed Groene Vallei

Deze projectvereniging wil in haar werkingsgebied een integraal en geïntegreerde werking rond
erfgoed tot stand brengen met bijzondere aandacht voor het landschappelijk erfgoed, het
bouwkundig erfgoed en het archeologisch erfgoed. Dit wil ze doen op basis van een
onroerenderfgoedbeleidsplan met een gezamenlijke visie en plan van aanpak. Daarnaast wil ze ook de vrijwilligerswerking ondersteunen, een lokaal draagvlak creëren en een consultatienetwerk
uitbouwen.