En toen was er licht, opbouw 2022

Aandachtspunten bij het plaatsen van lichtinstallaties aansluitend op de openbare weg

Denk aan de weggebruiker

 • Wees voorzichtig bij de opbouw en afbraak, draag veiligheidshesjes zodat het verkeer jullie duidelijk kan zien.
 • De constructie mag op geen enkel moment de rijweggebruiker hinderen.
  • Het is verboden kabels over de rijbaan te plaatsen. Werk steeds met batterijen.
  • Het is verboden kabels in de hoogte over de rijweg te leiden. Werk steeds met batterijen.
 • Constructies mogen niet bevestigd worden aan wegwijzers, verkeersborden en lantaarnpalen.
 • De constructies aansluitend op de openbare weg verlichten met zacht licht (niet verblindend) zodat de weggebruiker het aankomend verkeer nog duidelijk kan onderscheiden.
 • De constructies aansluitend op de openbare weg verlichten met niet-flikkerend licht (leidt te veel af) zodat de weggebruiker het aankomend verkeer nog duidelijk kan onderscheiden.
 • De constructie wordt stevig bevestigd zodat die bij slecht weer niet loskomt of op de rijweg terecht komt.
 • Controleer op regelmatige basis de constructies die aansluitend op de openbare weg staan opgesteld.

Denk aan de natuur

 • De omgeving wordt na afloop van het evenement in zijn oorspronkelijke staat hersteld.
 • Het is verboden in bomen te vijzen, te nagelen of andere bevestigingsmethoden te gebruiken die deze permanent beschadigen.

En als laatste, gebruik uw gezond verstand. Houd het veilig en wees verlicht in de aanpak. ;-)