En toen was er licht - subsidieaanvraag 2021

Hartelijk dank voor uw deelname aan 'En toen was er licht'
editie 2021. 

Neem zeker het reglement door met de voorwaarden voor het verkrijgen van de voorziene subsidie van 200 euro.

Het subsidiebedrag wordt uitbetaald na afloop van het evenement en na ontvangst van de documenten. Wij ontvangen de documenten uiterlijk 19 januari 2022 maar indien mogelijk liever vroeger. Na goedkeuring door het college van de aanvragen gaan wij over tot de uitbetaling. Midden februari 2022 verwachten we dat de eerste betalingen verwerkt worden.

  • Het thematisch buurtfeest ‘En toen was er licht’ moet zich richten tot minstens 10 inwoners van één straat of wooneenheid: bezorg ons een lijst met naam en adres
    (1 inwoner per adres)
  • De initiatiefnemers, minstens twee, moeten volwassen personen zijn, gedomicilieerd op verschillende adressen binnen de buurt.
  • Gebruik bij gevoerde promotie het logo 'Herent steunt'.
  • Bezorg de dienst cultuur een sfeerfoto van jullie lichtproject.
  • Dien uw financiële afrekening ter staving van de subsidie achteraf mee in.

Bijkomende documenten kunt u indienen via cultuur@herent.be.
Hier vindt u het volledige subsidiereglement.