Elektrische voertuigen laden

Klik op 'Meer info' voor een stand van zaken van laden van elektrische voertuigen.

Thuisladen

Wie met een elektrische wagen rijdt, kan die op eigen terrein en via een aansluiting op het eigen stroomnet opladen. Dat vereist een eenmalige investering voor de infrastructuur. Daarna kunt u wel laden tegen een goedkoper elektriciteitstarief dan dat van openbare laadpalen. Na enkele jaren kan dat dan al de investering waard zijn.

Opgelet

  • Als u voor de aanleg of inrichting onverharde grond moet verharden, hebt u vooraf veelal een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Gelieve dus vooraf contact op te nemen met de dienst stedenbouw (stedenbouw@herent.be).
  • Laadkabels die het voetpad of fietspad kruisen, zelfs op hoogte, zijn verboden.

Openbaar laden

Openbare laadpalen werden tot voor kort door Fluvius en Allego geplaatst. Die samenwerking is echter afgelopen. Het Vlaamse Gewest heeft een bestek uitgeschreven om op zoek te gaan naar een nieuwe concessiehouder. De nieuwe concessiehouder zou ten vroegste in mei 2022 worden gekozen. Het nieuwe systeem zou erg gelijken op het vorige. Inwoners zouden ook nu een laadpaal in hun buurt kunnen aanvragen. Zodra we over meer informatie beschikken, hoort u hier meer over.

Semi-openbaar laden

Ook bedrijven en winkels zouden in het nieuwe systeem laadpalen kunnen plaatsen. die toegankelijk zijn voor het publiek, zelfs al is het bijvoorbeeld enkel tijdens de openingsuren van de winkel of na de kantooruren.

woensdag 12 januari 2022 11.28 u.