Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar. U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart. Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Na de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met een pin- en pukcode toegestuurd op uw domicilieadres:

 • U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken
 • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of als u uw pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Voor wie

Voor alle Belgen vanaf 12 jaar. Inwoners met een andere nationaliteit kunnen een Elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Inwoners jonger dan 12 jaar, vragen een Kids-ID aan.

Vanaf 15 jaar bent u ook verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

Voorwaarden

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch oproeping voor een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een oproeping op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, ontvangt u automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen.

U komt vervolgens met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart tijdens de openingsuren naar De Kouter.

In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen :

 • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als u van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Kostprijs

18 euro voor een gewone procedure.

94 euro voor een spoedprocedure (dag +2).

106 euro voor een spoedprocedure (dag +1, beschikbaar in de voormiddag, in Brussel)

138 euro voor een spoedprocedure (dag +1, beschikbaar na de middag, in De Kouter)

Aan de balie kunt u contant betalen of met bancontact. Met een kredietkaart kunt u niet betalen.

Afhandeling

3 tot 4 weken later, krijgt u per brief uw pin- en pukcode, dit is tevens het bericht dat uw eID klaar ligt. Afhalen van de nieuwe identiteitskaart doet u aan het onthaal, tijdens de gewone openingsuren en de uren van het snelloket.

Om de 'elektronische handtekening' te kunnen gebruiken, ontvangt u in de brief ook een pincode en een pukcode. Neem deze brief met de codes en uw vorige eID (of het bewijs van verlies of diefstal ervan) mee naar De Kouter als u uw eID afhaalt. Uw pincode kunt bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers).

Uitzonderingen

In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering binnen één of twee dagen (indien de kaart werd aangevraagd voor 15u). Let op: hiervoor betaalt u wel een hogere kostprijs. Neem voor meer info contact op met de dienst burgerzaken.

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met de dienst burgerzaken.

Let op. Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart
 • uw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Maak een afspraak om uw eID aan te vragen

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw oude identiteitskaart (of bewijs van verlies / diefstal)
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.

Maak een afspraak om uw eID af te halen