Eerstelijnspsychologische zorg

Ga je door een moeilijke periode? Zit het even niet mee? Raak je er niet alleen uit? Wacht niet te lang om je te laten omringen en helpen. Reken op de hulp van een eerstelijnspsycholoog.

Hij/Zij werkt in jouw buurt, in hun eigen praktijk of op afspraak op enkele gemeentelijke locaties zoals het gemeentehuis De Kouter, het lokaal dienstencentrum d'Ontmoeting en het GC De Wildeman. Sommige eerstelijnspsychologen spreken verschillende talen of kunnen beroep doen op tolken.

De eerstelijnspsychologen bieden: 

  • Algemene eerstelijnspsychologische hulp die rechtstreeks toegankelijk is voor burgers met een lichte tot matig psychisch onwelbevinden op vlak van sociale, emotionele of gedragsproblemen die voldoende geholpen kunnen worden binnen enkele sessies (ELP)
  • Gespecialiseerde eerstelijns psychologische hulp die enkel toegankelijk is bij matige tot milde psychische klachten, met een nood aan specifieke zorg na advies. Hiervoor is een functioneel bilan van een arts (huisarts/psychiater) of een eerstelijnspsycholoog nodig (GELP)
  • Psychologische hulp in groepssessies voor lichte tot matige psychische klachten (ELP/GELP)

Voor wie

  • De eerstelijnspsycholoog is toegankelijk voor alle leeftijden: minderjarigen, volwassenen, ouderen en gezinnen.
  • Eerstelijnspsychologische zorg richt zich vooral tot burgers met een kwetsbaarheid op financieel, sociaal en/of fysiek vlak, die kampen met lichte tot matig ernstige psychische problemen. 

Voorwaarden

Algemene psychologische hulp

Op deze pagina vind je de psychologen die ‘algemene eerstelijns psychologische hulp’ bieden voor lichte tot matige psychische klachten. Bv piekeren, slaapproblemen, je wat minder goed in je vel voelen, …

In maximum 8 sessies (volwassenen en ouderen) of maximum 10 sessies (kinderen en jongeren) worden je veerkracht versterkt, je welzijn verhoogt en je zelfzorg gestimuleerd, om ernstigere klachten te voorkomen.

Een eerste sessie is altijd gratis. Vanaf dan betaal je per individuele sessie € 11 of € 4 (als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).

Gespecialiseerde psychologische hulp

Op deze pagina vind je de psychologen die 'gespecialiseerde eerstelijns psychologische hulp' bieden voor matige psychische klachten, bijvoorbeeld angstklachten, depressieve klachten, burn-out,… . 

Deze hulp is gericht op een specifieke klacht, is oplossingsgericht en kortdurend.
In gemiddeld 8 sessies wordt je specifieke hulpvraag behandeld en werk je samen naar doelstellingen om terug sterker in je schoenen te staan.

Een eerste sessie is altijd gratis. Hierna betaal je per individuele sessie € 11 of € 4 (als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming). Je hebt recht op maximum 20 individuele sessies.

Groepssessies

Op deze pagina vind je groepssessies voor lichte tot matige psychische klachten in de provincie Vlaams-Brabant.

Een groep bestaat uit minimum 4 tot maximaal 15 deelnemers. Sommige groepen zijn vooral informatief, in andere groepen wordt meer persoonlijke inbreng van de deelnemers gevraagd. Elke groep wordt voorafgegaan door een intakegesprek bij de psycholoog, die je meer info kan geven.

Een eerste individuele sessie is altijd gratis. Daarna betaal je per groepssessie € 2,5. 

Meer info

Wees alert voor beginnende psychische problemen bij uw naasten. Heb extra aandacht voor zij die deze terugbetaalde, laagdrempelige zorg het meest kunnen gebruiken.
Ga het gesprek met hen aan en verwijs tijdig door. Heb je nood aan meer informatie? Dan kan je terecht op de website www.epzvlaamsbrabant.be of bij één van onze lokale coördinatoren: 

  • Ann Li – YUNECO (EPZ voor kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar in Vlaams-Brabant)
  • Adinda Houben – Diletti (EPZ voor volwassenen (+15 jaar) in zorgregio Vlaams-Brabant Oost)

Meer weten over eerstelijnspsychologische zorg? Bekijk het in deze video EPZ in een notendop