Eerste hulp bij ongevallen met dieren

Wat doet u met een aangereden hond langs de weg of een gewond wild dier?

Schat in de eerste plaats de situatie in. Als het dier een gevaar voor de veiligheid vormt, contacteert u het beste meteen de politie via het noodnummer 101.

Als er geen gevaar is voor de veiligheid, kunt u zelf ingrijpen. Maar doe dat nooit met uw blote handen, om besmetting te voorkomen. Een gewond dier kan bovendien fel uithalen en u verwonden.

Leeft het dier nog, maar is het ziek of gewond?

Als het om een huisdier gaat, contacteert u het beste de lokale politie. Die vindt het baasje wel terug. Is het een noodlijdend wild dier zoals een konijn, vos, ree of een vogel? Dan mag u het Wildlife Taxi Team contacteren of het dier naar een erkend vogelopvangcentrum brengen. In Vlaams-Brabant is dat het Vogelopvangcentrum Malderen.

Is het dier dood?

Is het een wild dier, verwittig dan het meldpunt Wegen Vlaanderen via het nummer 1700 of online via meldpuntwegen.be. Als het om een kleinere gemeenteweg gaat, kunt u ook de gemeente verwittigen. Soms volstaat het om het karkas in de berm te leggen, als voedsel voor aaseters.

Als het om een dood huisdier gaat, verwittigt u het beste de gemeente. Die kan de eigenaar dan inlichten.

Enkele speciale gevallen

  • Een dode marterachtige - bever, bunzing, das… - of wolf? Neem dan contact op met het Marternetwerk dat het dier zal onderzoeken. Zie inbo.be/marternetwerk.
  • Als u een dode roofvogel vindt en u vermoedt kwaad opzet, laat de vogel dan liggen en meld het bij de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos. Zie natuurenbos.be/natuurinspectie.
  • In Wallonië is de Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwijnen. Meld een dood of ziek everzwijn altijd bij het vogelopvangcentrum.

Nuttige gegevens

 

dinsdag 21 mei 2019 11.51 u.