Eensluidend verklaarde kopie

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Hoe gaan we te werk?

Je kunt alle documenten voor eensluidend laten verklaren bij de dienst burgerzaken.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

gratis

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen je geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Proximus.

Opgelet: de volgende documenten kunnen wij niet voor eensluidend verklaren:

  • identiteitsdocumenten, daarvoor is een ander document voorzien. Je mag wel deze zelfde afspraak gebruiken hiervoor.
  • notariële akten, vonnissen en arresten van rechtbanken en hoven. Dit moet bij de notaris of bij de rechtbank gebeuren.
  • documenten die zijn opgesteld in een voor ons onleesbare taal.

Wat meebrengen?

  • het originele document
  • een goed leesbare fotokopie