Een sociaal plan voor ieder inwoner van onze gemeente

Elk individu heeft in een bepaalde levensfase of periode extra zorg of ondersteuning nodig. Om iedereen mee aan boord te hebben, zetten we binnen dit lokale sociale beleidsplan in op zowel brede structurele acties als op concreet gerichte initiatieven. Versterk mee het plan!

We hebben een nieuw lokaal sociaal beleidsplan.

Met dat plan voor iedere inwoner geven we richting aan een verbindende, zorgzame en solidaire gemeente. Elk individu heeft in een bepaalde levensfase of periode extra zorg of ondersteuning nodig. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de meest kwetsbare groepen. We denken aan personen in armoede, senioren met gezondheidsproblemen, personen met een beperking, kinderen binnen kwetsbare gezinnen, nieuwkomers …

Wie meer wil weten over het plan, kan het ontdekken op onze website:

Lees wat in het plan opgenomen is

dinsdag 31 mei 2022 8.30 u.