een horecazaak openen

 • Bij een uitbating van meer dan 30 dagen: inschrijven in het KBO als vestigingseenheid, via een erkend ondernemingsloket.
 • Horeca: wat betreft het serveren van alcoholische sterke en/of gegiste dranken dient u een drankvergunning aan te vragen via de gemeentelijke website.
 • Indien combinatie met winkel: wat betreft het verkopen van drank, niet voor consumptie ter plaatse dient u een handelaarsvergunning aan te vragen bij de FOD economie.
 • Voor muziek afgespeeld in de onderneming moeten auteursrechten en nevenrechten, de zogenaamde billijke vergoeding betaald worden. U kan hiervoor terecht bij unisono.
 • Een verzekering objectieve burgerrechterlijke aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing is verplicht voor volgende publiek toegankelijke inrichtingen:
  • Kleinhandel: vanaf 1.000m² (verkoop- + opslagruimte)
  • Horeca: vanaf 50m²
 • Een onderneming is verplicht om een contract af te sluiten met een erkende inzamelaar van gemengd bedrijfsafval.
 • Geluidsnormen in een handelszaak of horecazaak
 • Voldoen aan de wetgeving m.b.t. omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen.
 • voedselveiligheid: vervaardiging, behandeling en/of verkoop van levensmiddelen vereist een erkenning, toelating of registratie via het FAVV
 • COVID-19 zomerterras 2021 met inname openbaar domein aan te vragen via de gemeentelijke website.
 • Controle en attest van de brandweer