EcoWerf past vanaf 2023 tarieven huisvuilophaling en recyclagepark aan

EcoWerf past vanaf 2023, in overleg met de gemeente de tarieven voor een aantal afvalsoorten aan. Deze tarieven zijn sinds 2020 niet meer gewijzigd. EcoWerf kent echter ook stijgende personeels-, brandstof- en onderhoudskosten waardoor de afvalinzameling duurder wordt.

Naast de afvalophaling aan huis, op de recyclageparken en in de ondergrondse sorteerstraten en glasbollen baat EcoWerf ook 24 recyclageparken uit. Een deel van de kosten voor de afvalophaling aan huis (10% van de kosten) en op de recyclageparken (70% van de kosten) betaalt de gemeente, het andere deel betalen de inwoners.

Nieuwe tarieven gft, huisvuil en grofvuil – verlaging gebruiksrecht


De tarieven gelden enkel voor de inwoners van Herent en voor het recyclagepark in Herent. De afvalophaling van gft en huisvuil in containers verhoogt met € 0,02/kilo. Voor huisvuil betekent dat een aanpassing van € 0,28/kilo naar € 0,30/kilo en voor gft van €0,18/kilo naar € 0,20/kilo. Voor de aanbieding van de huisvuilcontainer (40L en 120L) betaal je vanaf 2023 € 0,63.

Het gebruiksrecht van de gft- en huisvuilcontainers daalt dan weer met € 0,16 per maand.
Het komt er dus op neer dat het gebruik van een huisvuil- en/of gft-container goedkoper wordt en het afval zelf duurder wordt. Zo ondersteunen we nog meer het principe ‘wie sorteert, die wordt beloond’.

Op de recyclageparken met een DifTar-gewichtssysteem worden enkel de tarieven voor grofvuil en gras en blad verhoogd met € 0,02/kilo. Het tarief van de andere afvalsoorten blijft ongewijzigd. Ook de tarieven voor de aanbieding van gft en huisvuil in de ondergrondse sorteerstraten worden op dezelfde manier aangepast. Ook het gebruiksrecht voor de ondergrondse sorteerstraten daalt.


Alle tarieven: www.ecowerf.be


Wie goed sorteert, betaalt minder
Goed sorteren is niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Wie correct sorteert, betaalt heel wat minder voor het afval. Maar sorteren gaat verder dan enkel je afval in de juiste vuilnisbak gooien. Denk bv. op voorhand na of je wel iets nieuws moet kopen, wat je nog kunt doen met etensrestjes en of je niet zelf je tuinafval kunt verwerken. Op https://www.ecowerf.be/minder-afval krijg je heel wat tips om flink te besparen op je afvalfactuur.

maandag 21 november 2022 10.14 u.