EcoWerf haalt asbest op aan huis

De Vlaamse regering streeft naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Ook EcoWerf wil samen met de lokale besturen zijn steentje bijdragen en organiseert daarom met subsidies van de Vlaamse regering de ophaling van asbest aan huis en de milieuveilige opslag ervan.

EcoWerf focust op asbest in dakbedekkingen met een oppervlakte van maximum 150 m². EcoWerf aanvaardt enkel gebonden (vaste) asbest zoals (golf)platen en asbestleien. Voor ongebonden (losse) asbest, bijvoorbeeld verwerkt in plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen moet u bij een erkend bedrijf zijn. Raadpleeg daarvoor www.ovam.be/omgaan-met-asbest. Voor gebonden asbest kunt u als inwoner van de gemeente gebruik maken van de nieuwe dienstverlening. Ook verenigingen, kmo's en scholen komen in aanmerking.

Hoe verloopt de aanvraag en ophaling van asbest?

Vul het aanvraagformulier in op www.ecowerf.be. De asbestcoach van EcoWerf neemt vervolgens contact met u op en plant een huisbezoek in. Hij komt ter plaatse de situatie bekijken, geeft informatie over een veilige afbraak en verkoopt het nodige aantal asbestzakken. Verder spreekt de asbestcoach ook af waar de zakken veilig en goed bereikbaar aangeboden moeten worden voor ophaling en legt de ophaaldatum vast. Op de afgesproken datum komt een ophaalwagen van EcoWerf de abestzakken ophalen en vervoert ze veilig naar een gespecialiseerde verwerker.

OVAM subsidieert dit project van EcoWerf en betaalt de kosten voor de ophaling en de verwerking. Dankzij die subsidie betaalt u als inwoner slechts 30 euro per asbestzak. Dat bedrag is vastgelegd door OVAM en geldt in heel Vlaanderen. Voor dit bedrag krijg u 1 asbestzak en 2 setjes persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP3-mondmasker, handschoenen, overall), komt de asbestcoach vooraf ter plaatse langs, komt EcoWerf het asbest aan huis ophalen en zorgt voor de milieuveilige verwerking. Elk gezin kan gebruik maken van maximaal 5 asbestzakken per jaar.

De ophalingen van asbest aan huis beginnen op 17 juni. Hou er rekening mee dat het aantal aanvragen dat EcoWerf kan behandelen, beperkt is. Het project loopt gedurende 3 jaar.

Andere mogelijkheden voor grotere volumes

Per jaar kunt u maximaal 5 asbestzakken laten ophalen. Voor grotere volumes contacteert u een privé asbestophaler of -verwijderaar. U kunt daarnaast nog steeds gebonden asbest afleveren op het EcoWerf-recyclagepark. In dat geval moet u vooraf een afspraak maken via https://ecowerf.mijnrecyclagepark.be. U moet het asbest op het recyclagepark verpakt aanleveren in doorzichtige plastic folie van minstens 0,1 mm.

Meer info vindt u op www.ecowerf.be of via 0800 97 0 97.

maandag 17 mei 2021 16.30 u.