EcoWerf

EcoWerf is een opdrachthoudende vereniging die tot doel heeft een duurzaam en integraal afvalbeleid te voeren voor haar deelnemende gemeenten, hetgeen het volgende omvat:

  • afvalpreventie;
  • afvalinzameling;
  • afvalverwerking.