Duurzame helden en coronahelden

Onze gemeente verkoos vijf 'Herentse helden', die ieder op hun eigen manier bijdragen aan een duurzamere gemeente en dus ook aan een duurzame wereld.

Een duurzame wereld begint in uw eigen straat. Daarom deed de gemeente mee aan de week van de duurzame gemeente, die voor de derde keer werd georganiseerd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Onze gemeente verkoos vijf 'Herentse helden', die ieder op hun eigen manier bijdragen aan een duurzamere gemeente en dus ook aan een duurzame wereld. Maar we kunnen het er allemaal over eens zijn dat 2020 geen gewoon jaar was. COVID-19 stelde ons allemaal voor extra uitdagingen, ook de lokale overheid en haar ambtenaren. Daarom werd er ook een nominatie voor een coronaheld toegekend.

Vier duurzame helden werden benoemd door de adviesraden en de coronaheld door de ambtenaren.

De principes voor de verkiezing van de helden waren de pijlers van de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling of SDG's. Die bestrijken een breed scala aan sociale, ecologische en economische aspecten, met duurzaamheid op het kruispunt daarvan.

De volgende mensen mogen zich dit jaar ’Herent held(in)’ noemen:

Jef Bulens stond samen met Gaby aan de wieg van Scouts Diependaal en samen hebben ze die laten uitgroeien tot de huidige groep van 370 leden en leiding. De mooie interactie tussen de buurtbewoners en de scouts is er dankzij het wijk- en scoutsproject van Jef. De meeste van zijn verantwoordelijkheden zijn nu verdeeld onder (oud-)leiding, maar hij blijft zich inzetten voor duurzaamheid met het plaatsen van zonnepanelen, zijn engagement en acties voor de Warmste Week.

Lieselot Van der Veken van Pro Terra Agro stimuleert de duurzaamheidsverschuiving van conventionele landbouwsystemen (met bv. gebruik van fossiele brandstoffen) naar regeneratieve landbouwsystemen gebaseerd op biologische input en agro-ecologische principes die bijdragen aan de toename van biodiversiteit, C-opslag in een levende bodem en kwaliteit van het leven voor boeren. In een ‘bottom-up’-benadering werken ze samen met boeren om veerkrachtigere systemen te ontwikkelen in deze tijden van klimaatverandering.

Joris De Coster is landschapsarchitect en stedenbouwkundige. Zijn jarenlange inzet betrof vooral het groen, de natuur en het woonlandschap in onze gemeente. Joris was en is jarenlang actief in verschillende gemeentelijke adviesraden en droeg ook bij aan de werking van de Maatschappij voor Lokale Geschiedenis en de Stuurgroep Erfgoed. Hij nam deel aan natuurgericht vrijwilligerswerk bij Natuurpunt Herent en was onder meer de drijvende kracht achter het streven naar een correcte integratie van waterwinning en ecohydrologisch herstel in het leefgebied Kastanjebos.

Marcel De Prins is al tientallen jaren een denkende en doende kracht in de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. We leerden van hem dat ontwikkeling niet iets is voor de zogenaamde ontwikkelingslanden die onze economische en technische ‘vooruitgang’ moeten volgen. Hij vestigde altijd weer de aandacht op sociale rechtvaardigheid en vrede. Dat bleef bij hem niet bij beschouwingen van op veilige afstand. Vandaar zijn inzet bij Wereldsolidariteit, voor vrede en voor de opvang van vluchtelingen. Ook daar niet alleen met woorden, maar met daden, zoals de jaarlijkse vredeswake aan de vredesboom en, samen met zijn vrouw Lieve, in zijn eigen huis waar vele vluchtelingen een rustgevend onderdak hebben gevonden.

Philippe Jespers en Jo Beullens zijn onze gemeenschapswachten én onze coronahelden. Hun harde werk in de barre omstandigheden van corona en van de hittegolf in de zomermaanden en de extra inspanningen om mensen bewust te maken dat het levensbelangrijk is de coronaregels te respecteren maakt die eretitel meer dan verdiend. En ze deden en doen het allemaal met een positieve instelling en een grote glimlach op hun gezicht!

maandag 15 februari 2021 19.35 u.