Buurtfeesten, duurzaamheidssubsidie

De gemeente voorziet in een extra subsidie van 1000 euro voor de vijf buurtcomités die het meeste aandacht besteden aan het duurzaamheidsaspect voor, tijdens en na het evenement. Deze subsidie wordt jaarlijks éénmaal uitgereikt.

Voor wie

Elk buurtcomité kan een deelname voor de duurzaamheidssubsidie indienen.

Voorwaarden

De duurzaamheid van het buurtfeest wordt beoordeeld op basis van een aantal categorieën: afvalpreventie, afvalinzameling, promotie, catering, schoonmaak en energie en water, duurzame activiteiten en andere, eigen initiatieven. Het buurtfeest moet op minimum twee van deze thema's inzetten.

Hoe gaan we te werk?

  • Om kans te maken op deze extra subsidie moeten de organisatoren van het buurtfeest uiterlijk op 31 oktober van het kalenderjaar waarin het buurtfeest plaatsvond de checklist, opgesteld door de vrijetijdsdienst en jaarlijks goedgekeurd door het college, zo volledig en uitgebreid mogelijk invullen en bezorgen aan de vrijetijdsdienst (evenementen@herent.be).
  • Elk thema dat u invult, moet gestaafd worden door min. één duidelijk(e) foto of filmpje. Geef bij elke actie wat uitleg, anders hebben we niet genoeg informatie om hieraan punten toe te kennen.
  • Elke december selecteert het college van burgemeester en schepenen op basis van de score op de checklist de vijf duurzaamste buurtfeesten.
  • In het begin van het volgende kalenderjaar worden de winnaars bekend gemaakt en wordt de subsidie verdeeld.

Bedrag

Voor de duurzaamheidssubsidie wordt 1000 euro uitgetrokken. Dit wordt als volgt verdeeld: één keer 300 euro, twee keer 200 euro en twee keer 150 euro.

Meer info

Inspiratie nodig? Neem eens een kijkje in onze brochure voor duurzame evenementen of laat je inspireren door de winnaars van 2019.