Droogte en waterpremies

Een periode van droogte en ongeziene hitte lijkt inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen te worden. Nochtans valt er hier op jaarbasis toch heel wat regen. Het probleem is niet zozeer een gebrek aan regen maar wel de manier waarop we hiermee omgaan.

16% van Vlaanderen is namelijk verhard en meer gericht op snelle afvoer van hemelwater, dan op opslag en hergebruik. Bij een hevige regenbui kan dit water niet in de bodem dringen vanwege de verharding. Hierdoor stijgt het risico op overstromingen en bij langdurige droogteperiodes zoals in 2017, 2018 en 2019 geraken de grondwatervoorraden onvoldoende aangevuld met alle gevolgen van dien voor onze leefomgeving.

Daartoe neemt de gemeente verschillende maatregelen zoals o.a. het verlenen van een subsidie aan alle inwoners die een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening plaatsen bij een bestaande woning of afkoppelingswerken laten uitvoeren. Het gemeentebestuur houdt zich bovendien het recht voor de bemalingsintensiteit aan te passen indien nodig, bijvoorbeeld tijdens periodes van intensieve droogte.

Zo kan het gebruik van drinkwater beperkt worden (bij hergebruik van hemelwater) en kan de grondwaterstand eveneens aangevuld worden (bij infiltratie van hemelwater).

Benieuwd naar de voorwaarden en procedure om deze premies te ontvangen? Lees meer op de gemeentelijke website www.herent.be/subsidies-en-premies of stuur een mail naar duurzaamherent@herent.be en dan helpen we u graag verder met al uw vragen.

maandag 29 juni 2020 14.12 u.