Dorp aan zet #buurthuis inventarisatie en waardering

Interactieve lezing:

De kerkschatten van de Sint-Laurentiuskerk in Veltem: waarden, betekenis en toekomst

  • 21 november 14:30 u
  • Kerk van Veltem, Dorpsplein 1, 3020 Veltem
  • Inkom: gratis, vrije toegang

De Sint-Laurentiuskerk in Veltem heeft een rijk en interessant kunstpatrimonium. Het getuigt van de boeiende geschiedenis van de geloofsgemeenschap in Veltem, die teruggaat tot de 13de eeuw en enkele markante figuren telt, waaronder pastoor Petrus De Clerck (1742-1831), de stichter van de wereldwijde kloosterfamilie van de apostolische annonciaden.

De voorbije maanden werd dit bijzondere erfgoed met veel zorg en op voorbeeldige wijze door vrijwilligers van de parochie geïnventariseerd en digitaal geregistreerd. Meer dan 210 objecten werden nauwkeurig beschreven, opgemeten en gefotografeerd. Een team van vertegenwoordigers uit het kerkbestuur, het centraal kerkbestuur en de parochie van Veltem gaat onder begeleiding van PARCUM dieper in op de waarden en de betekenis van dit erfgoed. Het gaat niet alleen om de historische of artistieke waarden, maar evenzeer om de sociale waarden, met name : wat betekent dit erfgoed voor de lokale geloofsgemeenschap, voor de inwoners van de gemeente Herent of voor de toevallige voorbijganger ? Deze waarden en betekenissen vormen de basis van een toekomst- en bestemmingsplan voor het erfgoed van de Sint-Laurentiuskerk van Veltem in het licht van de herbestemming van het kerkgebouw.

Jan Klinckaert (PARCUM) laat u kennis maken met de huidige stand van onderzoek en nodigt u ook uit om hierbij uw persoonlijke bijdrage te leveren. Religieus erfgoed heeft immers betekenis voor elk van ons.

Inventarisatietraject

De Sint-Laurentius met zijn Romaanse toren uit 1416 werd op het einde van de 18de eeuw iconisch als de schuilplaats voor pastoor De Clerck van de Franse revolutionairen. Dienst erfgoed Toerisme, Heemkundige kring Herent, Parcum, Stuurgroep Erfgoed en Zuster Machteld bundelen de vele verhalen en pronkstukken over Pastoor De Clerck tot een tentoonstelling. Via deze weg krijgt pastoor De Clerck een vaste plaats in Herent.

De kerkfabriek, de stuurgroep erfgoed en de Heemkundige kring Herent hebben gedurende drie inventarisatiedagen in mei en juni 200 objecten geïnventariseerd die de Sint-Laurentiuskerk rijk is. Een inventaris geeft een duidelijk beeld van de volledige erfgoedcollectie. Om de collectie op een goede manier te beheren, is zo’n inventaris onmisbaar. De registratie van deze erfgoedcollectie in een digitale erfgoeddatabank maakt de gegevens makkelijk doorzoekbaar. U kunt op een eenvoudige manier onderlinge verbanden tussen objecten leggen, wat de info waardevoller maakt.

Waarderingstraject

Een goede erfgoedinventaris geeft alvast zicht op de inhoud en grootte van collecties. Vervolgens helpt een waarderingstraject kerkbesturen bij de opmaak van een bestemmingsplan dat per voorwerp een (voorkeurs)bestemming aangeeft. Sommige objecten kunnen hergebruikt worden in nabijgelegen kerken, andere komen in een museum terecht of vinden via Vraag & Aanbod een nieuwe thuis bij religieuze instellingen in binnen- of buitenland. Tenslotte zijn er stukken die niet meteen hergebruikt kunnen worden in liturgische context, maar wel zodanig deel uitmaken van de lokale identiteit, dat (lokale) bewaring wenselijk is.

Met dank aan:

Robert Stessel, Guy Saelemaekers, Patrick Vandenhautte, Danielle Smets & Greet Berghman

Meer info