Dorp aan zet #buurthuis inventarisatie

De Sint-Laurentius met zijn Romaanse toren uit 1416 werd op het einde van de 18de eeuw iconisch als de schuilplaats voor pastoor De Clerck van de Franse revolutionairen. Dienst erfgoed Toerisme, Heemkundige kring Herent, Parcum, Stuurgroep Erfgoed en Zuster Machteld bundelen de vele verhalen en pronkstukken over Pastoor De Clerck tot een tentoonstelling. Via deze weg krijgt pastoor De Clerck een vaste plaats in Herent.

De kerkfabriek, de stuurgroep erfgoed en de Heemkundige kring Herent hebben gedurende drie inventarisatiedagen in mei en juni 200 objecten geïnventariseerd die de Sint-Laurentiuskerk rijk is. Een inventaris geeft een duidelijk beeld van de volledige erfgoedcollectie. Om de collectie op een goede manier te beheren, is zo’n inventaris onmisbaar. De registratie van deze erfgoedcollectie in een digitale erfgoeddatabank maakt de gegevens makkelijk doorzoekbaar. U kunt op een eenvoudige manier onderlinge verbanden tussen objecten leggen, wat de info waardevoller maakt.

Waarderingstraject

Een goede erfgoedinventaris geeft alvast zicht op de inhoud en grootte van collecties. Vervolgens helpt een waarderingstraject kerkbesturen bij de opmaak van een bestemmingsplan dat per voorwerp een (voorkeurs)bestemming aangeeft. Sommige objecten kunnen hergebruikt worden in nabijgelegen kerken, andere komen in een museum terecht of vinden via Vraag & Aanbod een nieuwe thuis bij religieuze instellingen in binnen- of buitenland. Tenslotte zijn er stukken die niet meteen hergebruikt kunnen worden in liturgische context, maar wel zodanig deel uitmaken van de lokale identiteit, dat (lokale) bewaring wenselijk is.

Met dank aan:

Robert Stessel, Guy Saelemaekers, Patrick Vandenhautte, Danielle Smets & Greet Berghman

Meer info