Dorp aan Zet #buurthuisopkruissnelheid

De Sint-Laurentiuskerk in Veltem krijgt een nieuwe bestemming. Om tot een gezamenlijk en gedragen invulling te komen lanceert de gemeente het participatietraject ‘Dorp aan Zet’ #buurthuisopkruissnelheid, waarbij we inwoners, sympathisanten en belangengroepen uitnodigen om mee na te denken over de sociaal-culturele invulling van de Sint-Laurentiuskerk. De volgende drie pistes worden afgewerkt om tegemoet te komen aan de voorwaarden van het Bisdom om in oktober tot de onttrekking van de erediensten over te gaan.

  1. de Sint-Laurentiuskerk uit bouwen tot een polyvalente en multifunctionele ruimte, met mogelijkheden voor de lokale verenigingen en initiatieven vanuit de lokale bevolking.
  2. een tentoonstelling of project voorzien over pastoor De Clerck en zijn betekenis voor Veltem en de congregatie wereldwijd;
  3. een inventarisatie van van het roerend erfgoed van de kerk en aansluitend het waarderingstraject.

In onderstaande linken komt u meer te weten over de verschillende pistes en krijgt u een stand van zaken. Daarnaast vindt u een uitgebreid verslag van de bevraging, resultaten en de geformuleerde suggesties. 

Wilt u meer weten over de bevragingen, conclusies, vaststellingen en suggesties die de belangengroepen, inwoners en kinderen hebben geformuleerd tijdens de bevragingen? Klik dan hier.

Dorp aan zet #buurthuis herbestemming Fase 1

Wilt u meer weten over de volgende stappen die we gaan nemen in dit herbestemmingstraject? Klik dan hier.

Dorp aan zet #buurthuis tijdlijn participatietraject fase 2

Wil je meer weten over de pop-upbeheerraad van de kerk, hoe je vrijwilliger kan worden en op welke wijze je de kerk kan reserveren voor een activiteit? Klik hier.

Dorp aan zet #buurthuis pop-up beheerraad kerk

Wil u meer weten over de tentoonstelling die wordt ontwikkeld over pastoor De Clerck? klik hier.

Dorp aan zet #buurthuis tentoonstelling Pastoor De Clerck

Bij een herbestemming wordt ook het roerend erfgoed van de Sint-Laurentiuskerk geïnventariseerd. Wilt u weten wat de volgende stappen zijn? klik dan hier.

Dorp aan zet #buurthuis inventarisatie

Op 24 oktober organiseren wij een groot openingsfeest van de kerk. U komt via onderstaande link meer te weten. 

Dorp aan zet #buurthuis openingsfeest 24 oktober