Donatie menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

Vanaf 1 juli kunnen burgers zich niet enkel op het gemeentehuis, maar ook bij de huisartsen of online via de website www.mijngezondheid.be registreren als donor na hun overlijden.

Sinds kort is die verklaring volledig vernieuwd. De nieuwe ‘verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal’ omvat voortaan 4 beslissingen:

  • orgaandonatie voor transplantatie (organen).
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie (weefsels en cellen).
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen (organen, weefsels, cellen).
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek (organen, weefsels, cellen).

Bij elke beslissing kunt u uitdrukkelijk toestemmen, u verzetten of een eerdere verklaring terug intrekken.

www.mijngezondheid.be

maandag 29 juni 2020 18.42 u.