Discriminatie op de huurmarkt? Meld het ons!

De zoektocht naar een huurwoning verloopt niet altijd even makkelijk. Uit onderzoek blijkt dat heel wat kandidaat-huurders af te rekenen krijgen met discriminatie.

In bepaalde gevallen worden zij geweigerd omdat ze steun krijgen van het OCMW, omdat ze van vreemde origine zijn of omdat ze een handicap hebben. Verhuurders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij discrimineren. Ze laten zich soms leiden door vooroordelen of gaan verder op eerdere negatieve ervaringen.

Op de huurmarkt is discriminatie op gelijk welk moment verboden.

Er bestaan verschillende soorten van discriminatie:

  • Directe discriminatie (bv. enkel voor huurders met de Belgische nationaliteit).
  • Indirecte discriminatie (bv. huisdieren niet welkom).
  • Onbewuste discriminatie (bv. vooroordeel: geen grote gezinnen want die maken teveel lawaai).
  • Opdracht tot discriminatie (bv. verhuurder vraagt vastgoedmakelaar geen mensen van vreemde origine toe te laten).
  • Weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met een handicap.

Meent u het slachtoffer te zijn van discriminatie, dan zult u daarvan een bewijs moeten leveren. Beschikt u over duidelijke e-mails of getuigenissen die erop wijzen dat u werd gediscrimineerd, dan is het aan de verhuurder om die te weerleggen en om zijn keuzes te verantwoorden.

U kunt discriminatie melden bij het woonloket. Wij ondernemen voor u de nodige stappen zodat de zaak behandeld kan worden door UNIA, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Met uw vragen kunt u terecht bij het woonloket via woonloket@herent.be of 0471 85 03 77. U kunt bij het woonloket ook een afspraak maken op het nummer 016 85 30 20 of op de website van de gemeente.

woensdag 18 november 2020 14.22 u.