Digitale infoavond tankslag

Op maandag 28 juni om 20 uur is er een digitale infoavond over het verwijderen van stookolietanks met een korte presentaties over het doel, de regelgeving en de werkwijze van het project en over de prijzen en voorwaarden.

Tankslag: collectieve aanpak voor de verwijdering van stookolietanks

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken, waardoor ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen. Door in dit project in te stappen wil de gemeente ertoe bijdragen zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en te verwijderen of op te vullen. De keuze voor een collectieve aanpak neemt heel wat zorgen weg van de inwoners die met het probleem worden geconfronteerd.

Op 22 juni verschijnt op www.interleuven.be/tankslag en op de gemeentelijke website een presentatie met de prijzen en de voorwaarden.

Als u interesse hebt om aan dit project deel te nemen, kunt u dat aangeven op het invulformulier via https://extranet.interleuven.be/tankslag20-21. Het invullen van het formulier is volledig vrijblijvend.

Als u voordien nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de milieudienst via 016 85 30 20 of milieu@herent.be.

Info

Wanneer

Waar

bij u thuis