Gemeenteraad en RMW-raad

Klik hier voor de agenda, besluitenlijst, notulen, vragen en antwoorden van het vragenuurtje van de gemeenteraad en de RMW-raad

Op 1 januari 2019 is het nieuwe decreet voor het lokale bestuur in werking getreden met onder andere de integratie van de gemeente en de RMW (raad voor maatschappelijk welzijn, voorheen het OCMW).

De gemeente- en RMW-raad is het hoogste orgaan in de gemeente. De raad vergadert elke tweede dinsdag van de maand, uitgezonderd in de zomer. De vergadering van RMW begint om 19.30 uur, de gemeenteraad is aansluitend. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van De Kouter. Iedereen kan het openbare gedeelte bijwonen. Voor het publiek is er een toelichtingsnota ter beschikking. In coronatijden vindt de vergadering virtueel plaats en kan het publiek de vergadering volgen via een livestream.

Het is de voorzitter of zijn vervanger die de vergadering opent en sluit en instaat voor de orde in de raadzaal. De raad kan slechts geldig vergaderen als de meerderheid van de leden aanwezig is.

Vanaf 29 juni 2021 werken we met een nieuw systeem 'raadpleegomgeving van de bestuursorganen' (zie bovenstaande knop) dat alle informatie van de verschillende bestuursorganen toont.

Klik hier voor de agenda, besluitenlijst, notulen, vragen en antwoorden van het vragenuurtje van de vergaderingen van de voorbije jaren.

Samenstelling