Gemeenteraad en RMW

De raad vergadert elke tweede dinsdag van de maand, uitgezonderd in de zomer. De vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) begint om 19.30 uur, de gemeenteraad is aansluitend. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van De Kouter (of digitaal als coronamaatregel). Iedereen kan het openbare gedeelte bijwonen.

RMW-raad en gemeenteraad

Audioverslagen en archief

Meer info over de raden

Samenstelling