Gemeenteraad en RMW

De raad vergadert elke tweede dinsdag van de maand, uitgezonderd in de zomer. De vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) begint om 19.30 uur, de gemeenteraad is aansluitend. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van De Kouter (of digitaal als coronamaatregel). Iedereen kan het openbare gedeelte bijwonen.

Overzicht agendapunten en bekendmakingen RMW-raad en gemeenteraad

Beluister de RMW-raad en gemeenteraad

Archief

Meer info over de raden

Meer informatie

2023

  • GR_huishoudelijk regelement vastgesteld op 27 juni 2023 en gepubliceerd op 27 juli 2023
  • OCMW_huishoudelijk reglement vastgesteld op 27 juni 2023 en gepubliceerd op 27 juli 2023
  • GR en RvMW deontologische code voor mandatarissen lokaal bestuur Herent vastgesteld op 27 juni 2023 en gepubliceerd op 27 juli 2023
  • GR en OCMW_Bijlage 1: richtlijnen inzake informatieveiligheid en privacy voor lokale mandatarissen vastgesteld op 27 juni 2023 en gepubliceerd op 27 juli 2023
  • GR en OCMW_Bijlage 2: huishoudelijk reglement deontologische commissie vastgesteld op 27 juni 2023 en gepubliceerd op 27 juli 2023
  • GR en OCMW_Bijlage 3: afsprakennota tussen de politieke organen en de algemene directeur vastgesteld op 27 juni 2023 en gepubliceerd op 27 juli 2023
  • GR samenstelling deontologische commissie Herent vastgesteld op 16 november 2021 en gepubliceerd op 14 januari 2022

Samenstelling