centrumraad LDC d'Ontmoeting

De centrumraad brengt advies uit over de algemene werking van het centrum, meer bepaald over alle vormen van dienstverlening die ingericht of verstrekt worden, over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag. Dit advies gebeurt op eigen initiatief of op verzoek van de centrumleider. De centrumraad is tevens een inspraakorgaan waarbij gebruikers advies, opmerkingen en suggesties kunnen geven die de werking van het dienstencentrum kunnen verbeteren.

De samenstelling van de centrumraad, de goedgekeurde verslagen en het huishoudelijke reglement vindt u op www.herent.be/ldc