GROSH

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van Herent (GROSH) is het adviesorgaan van het gemeentebestuur van Herent inzake ontwikkelingssamenwerking.

Om een geïntegreerd gemeentelijk beleid mogelijk te maken maakt de GROSH deel uit van het tweejaarlijkse radenoverleg en heeft de GROSH een vertegenwoordiger in de gemeentelijke milieuadviesraad, de Raad van beheer van het Cultureel Centrum De Wildeman, en de gemeentelijke welzijnsraad.

Je kunt een toelage aanvragen via dit onlineformulier.

Samenstelling