beheersorgaan bibliotheek

Het beheersorgaan van de bibliotheek bestaat uit afgevaardigden van de gemeente en vertegenwoordigers van de gebruikers. De afgevaardigden van de gemeente zijn volgens het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging bepaald. Het beheersorgaan heeft een adviserende bevoegdheid. De leden van het beheersorgaan van de bibliotheek zijn aangesteld door de gemeenteraad.

Samenstelling