sportraad

De sportraad wil de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. Concreet betekent dat:

  • het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle sportinitiatieven in de gemeente;
  • het verlenen van advies m.b.t. sport;
  • het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
  • het voorstellen van initiatieven m.b.t. de sportbeoefening en de kaderopleiding.

Samenstelling