Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De OCMW-raad neemt de beleidsbeslissingen. De raad telt 11 leden en is verkozen door de gemeenteraad. De OCMW-raad vergadertĀ elkeĀ eerste dinsdag van de maand. Inwoners kunnen het openbare gedeelte van de vergadering bijwonen.

Liesbeth Van Hemelrijck is de voorzitter van de OCMW-raad. Zij leidt de activiteiten van het OCMW en is politiek verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen.

Samenstelling