Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 27 raadsleden en is het hoogste orgaan in de gemeente. De gemeenteraad vergadert elke tweede dinsdag van de maand, uitgezonderd in de zomer. De vergadering begint om 20 uur en vindt plaats in de raadzaal van De Kouter. Het openbare gedeelte kan door iedereen worden bijgewoond. Voor het publiek is er een toelichtingsnota ter beschikking.

Het is de voorzitter of zijn vervanger die de vergadering opent en sluit en instaat voor de orde in de raadzaal. In Herent is dat burgemeester Astrid Pollers. De raad kan slechts geldig vergaderen als de meerderheid van de leden aanwezig is.

Van alle beslissingen maakt de algemeen directeur een verslag. U kunt de goedgekeurde verslagen raadplegen op de site.

Samenstelling