College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerende orgaan van de gemeente en is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur.

Samenstelling