De StoryMapper

In het onderzoeksproject ‘de StoryMapper’ experimenteren onderzoekers Hanne Vrebos en Paul Biedermann met een innovatieve methode van burgerparticipatie voor buurten in verandering. Het gemeentelijk initiatief Dorp aan zet #buurthuisopkruissnelheid dat als buurt nadenkt over de herinrichting van de kerk biedt daarvoor het perfecte kader.

“Met klassieke vormen van participatie bereiken we vaak slechts een deel van de bevolking in een buurt”, geeft Hanne aan. “Vooral de stemmen van kwetsbare populaties blijven vaak onderbelicht. In het ‘StoryMapper’ project testen we een nieuwe manier uit om inspraak te geven aan diverse dorpsbewoners van Veltem-Beisem”.

Er worden een aantal kleine tekenborden met een doorzichtig plexiglas uitgedeeld aan bewoners. Ze kunnen de tekenborden in de dorpskern omhoog houden en binnen het frame de aanpassingen tekenen die ze op een bepaalde plaats zouden willen zien. “Wij verbinden jouw locatie met een digitale app”, licht Paul toe. “Daarin kan je het verhaal optekenen dat bij het plaatje hoort”. Wie het bord gebruikt heeft, wordt verondersteld het door te geven aan iemand anders. De onderzoekers willen nagaan of ze met deze participatieketting een grotere maar vooral meer diverse groep van burgers kunnen bereiken.

Het ‘StoryMapper’ project wordt ingezet om visies te verzamelen over de toekomstige invulling van de Sint-Laurentius kerk in Veltem. Via de app ingezonden visies zullen publiek gemaakt worden met deze link. De verzamelde visies zullen worden besproken met de bevolking en de gemeente tijdens een Café Sapristi in juni 2021. Op dat moment zal er ook de mogelijkheid zijn om op grotere tekenkaders in de kerk zelf te tekenen.

De ‘StoryMapper’ is een interdisciplinair innovatieproject van KU Leuven. Wie meer informatie wenst kan contact opnemen met Prof. Karin Hannes van de Faculteit Sociale Wetenschappen of Prof. Andrew Vande Moere van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Architectuur.

StoryMapper