Decreet lokaal bestuur

 Het nieuwe decreet lokaal bestuur is in werking getreden op 1 januari 2019.

  • Het decreet, uitvoeringsbesluiten, ondersteunend materiaal... vind je op de site van de VVSG
  • Als bijlage vind je het decreet (de wijzigingen op VVSG) en de omzendbrief i.v.m. de publicatieplicht van het lokale bestuur.
  • Ook het nieuwe bestuursdecreet voor openbaarheid van bestuur is toegevoegd samen met de tabel 'toegang tot bestuursdocumenten' met toelichting bij de wijzigingen.
  • Onderstaand een woordje uitleg van Edith over de werkwijze in onze organisatie.

Hoe gaan we te werk?

1. Nieuwe verwijzingsartikelen

Alle voorstellen van beslissingen gebaseerd op modellen moeten daardoor ook grondig nagekeken worden op verwijzing naar de correcte artikelen uit het DLB.

Hier kun je alvast een link vinden naar de concordantietabel DLB- gemeentdecreet-OCMW-decreet

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/decreet-lokaal-bestuur/concordantietabellen

Check steeds of het 'nieuwe' artikel ook daadwerkelijk overeenstemt met de reden van verwijzing.

2. Handtekenbevoegdheid

Burgemeester/voorzitter Vast Bureau Astrid Pollers tekent alle stukken zowel voor gemeente als OCMW vanaf 1/1/2019 tenzij de ondertekening gedelegeerd is.
Op het college van 7/1/2019 heeft de burgemeester de delegaties goedgekeurd.
Opgelet: er moet steeds expliciet verwezen worden naar art. 280 DLB.

Wat betreft de beslissingen van het bijzonder comité en de daaruit vloeiende briefwisseling is Liesbeth Vanhemelrijck als voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst bevoegd.

Kenneth Vyncke is aangesteld als voorzitter van zowel gemeente- als OCMW-raad. Hij beschikt dan ook over de bevoegdheid om te handtekenen wat betreft de raden.

3. Nieuwe structuur opbouw voorstellen van beslissing

Vanaf dit jaar dienen de besluitenlijsten van de raden, CBS en VB, besluiten burgmeester, AGB ... gepubliceerd te worden op de website. Het model werd aangepast met een luik 'website', wat steeds voor A/B-punten (effectieve beslissingen) zal moeten worden ingevuld. Hierin wordt steeds kort vermeld wat het besluit is. Opgelet, er mogen geen persoonsgegevens hierin worden vermeld (herinnering: dit geldt ook voor de titelkeuze).