De Sint-Laurentiuskerk in Veltem krijgt een nieuwe bestemming en de inwoners van Veltem mogen die mee kiezen

Om tot een gezamenlijk en gedragen invulling te komen lanceert de dienst vrije tijd het participatietraject Dorp aan zet #buurthuisopkruissnelheid. We nodigen inwoners, sympathisanten en belangengroepen uit om mee na te denken over een sociaal-culturele invulling van de Sint-Laurentiuskerk.

Doorkijkkerkjes in uw dorp

Op vrijdag 21 mei werden in Veltem drie doorkijkkerkjes gebouwd. Ze zijn geïnspireerd door het kerkje van Borgloon. In elk van deze kerkjes staan een groot bord en een postbus waar u als inwoner uw ideeën kunt neerschrijven over een mogelijke invulling van de kerk. De dienst vrije tijd bundelt de suggesties en neemt ze mee naar de bevraging op 16, 23 en 24 juni.

Café Sapristi

Café Sapristi is de roepnaam voor onze inspraakmomenten. De gemeente organiseert een reeks cafés met elk een eigen insteek. De eerste drie cafés zijn officiële inspraakmomenten. Nadien organiseren we met de resultaten en het enthousiasme van de deelnemers nieuwe cafés met elk een eigen thema of andere bijkomende activiteiten.

Op woensdagavond 16 juni organiseren we een eerste bevraging in de kerk van Veltem met deskundigen, ervaringsdeskundigen, belangengroepen en professionals over de rol die het gebouw kan vervullen in het dorp en welke initiatieven hiervoor in aanmerking komen.

Op woensdagavond 23 juni en donderdagavond 24 juni telkens om 20 uur maken we dezelfde oefening met de inwoners van Veltem. De bevindingen worden na afloop verzameld en verder uitgewerkt tot een eerste experimentele fase van invulling. Na de zomer en een eerste evaluatie koppelen we terug met de deelnemers.

Indien de coronamaatregelen die in de tweede van juni zullen gelden nog geen fysieke bijeenkomsten toelaten, maken we er een digitaal overleg van.

De Sint-Laurentiuskerk en haar erfgoed

De Sint-Laurentiuskerk met haar Romaanse toren uit 1416 groeide op het einde van de 18de eeuw uit tot een icoon: de toren diende als schuilplaats voor pastoor De Clerck om aan de Franse revolutionairen te ontkomen. De dienst erfgoed toerisme, Parcum, stuurgroep erfgoed en Zuster Machteld bundelen de vele verhalen en pronkstukken over Pastoor De Clerck en kneden die tot een tentoonstelling. Zo krijgt pastoor De Clerck een vaste plaats in onze gemeente.

De kerkfabriek en de stuurgroep erfgoed zetten zich de komende maanden in om 200 objecten van de kerk te inventariseren en te waarderen. Een inventaris geeft een duidelijk beeld van de volledige erfgoedcollectie en maakt een goed beheer mogelijk. Door de registratie van die erfgoedcollectie in een digitale erfgoeddatabank zijn de gegevens makkelijk doorzoekbaar. Men kan zo gemakkelijk onderlinge verbanden tussen objecten leggen, wat de info waardevoller maakt.

maandag 24 mei 2021 9.50 u.