De Q’eqchí’-partners van Herent stellen een 18de SDG voor

In het nieuwe Vlaamse programma ‘de stedenband ontwikkel(t)(d)’ gaan drie Vlaamse gemeenten met hun zuidelijke broers en zussen aan de slag met de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDGs).

Het gaat om Brasschaat met Tarija in Bolivia, Edegem met San Jerónimo in Peru en Herent met de regio Nimlaha’kok in Guatemala. Binnen elke stedenband wordt er uitgewisseld en verdiept rond één centraal thema, dat samen wordt bepaald.

Tijdens een werkbezoek in februari van dit jaar trok een gemengde ploeg drie dagen van dorp naar dorp met de vraag welk thema zij het belangrijkst vonden voor Nimlaha’kok, voor Herent of voor de wereld. De dialoog was vaak verrassend, altijd verrijkend.

Kwaliteitsvol onderwijs, doelstelling 4, kwam steevast op nummer 1. Het werd door iedereen als de motor van ontwikkeling benoemd. Klimaat, doelstelling 13, werd dan weer als zeer urgent beschouwd. Ook in Nimlaha’kok wordt duchtig nagedacht hoe ze hun voetafdruk (nog!) kunnen verkleinen. Ook werk en economische groei, doelstelling 8, kwam aan bod. Ook in Guatemala zijn de landbouwers vaak de zwakste - en dus slechtst verdienende - schakel in de voedselketen.

Maar vooral één besluit bleef hangen: “We zijn allemaal zonen en dochters van de aarde. In de Kosmovisie van de Maya’s wordt alles met alles verbonden, heden met verleden, mens met natuur, berg met dal…” Het was daarin dat onze partners hun kracht zagen, in het streven naar harmonie dat hun dagelijks handelen stuurt.

Een 18de SDG dus, die alle anderen met elkaar verbindt.

Zonder twijfel heeft SDG 18 ons veel om over na te denken gegeven... wat denkt u? lokaalmondiaal@herent.be

woensdag 22 mei 2019 10.30 u.