De helft van de Belgische gasverbruikers stapt over op een ander soort gas!

Nederland dringt de export van arm gas geleidelijk terug tegen 2030. Daardoor schakelt de helft van de Belgische aardgasverbruikers over op rijk gas. Ook onze gemeente moet zich daarop voorbereiden.

Verbruikers moeten al hun gastoestellen door een bevoegd technicus laten controleren en eventueel laten aanpassen zodat ze na conversie correct en veilig blijven werken. De distributienetbeheerder of gasleverancier informeert elke gasverbruiker vooraf over het tijdstip van de omschakeling. Zo heeft iedereen de tijd om met de technicus een afspraak te maken.

De meeste toestellen zijn compatibel met rijk gas. Sommige moeten echter worden vervangen. Meestal gaat het om toestellen die dateren van vóór 1978 of, bij apparatuur die u in het buitenland hebt gekocht, die niet voldoen aan de in ons land geldende wettelijke normen. Daarom moeten alle toestellen zeker gecontroleerd worden.

De kosten voor nazicht en eventuele vervanging zijn voor rekening van de eigenaar van de toestellen. In sommige gevallen moet een technicus van de distributienetbeheerder de drukregelaar aan de gasmeter aanpassen. Die aanpassing is volledig gratis.

Wanneer?
Aangezien het om 1,6 miljoen verbruikers gaat, kan dat niet in een keer gedaan worden.
De omschakeling zal beginnen in 2018 en doorlopen tot 2029. Elk jaar wordt een aantal verbruikers geconverteerd in de zomerperiode. Een indicatief tijdschema kunt u terugvinden op de website van uw distributienetbeheerder.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.gasverandert.be.

vrijdag 25 mei 2018 17.51 u.