De eikenprocessierups zorgt vaak voor overlast

Ze veroorzaakt met haar brandharen huiduitslag, jeuk of kan de ogen of luchtwegen irriteren; doorgaans van mei tot augustus. Hoe kun je overlast door deze rupsen voorkomen?
  • Hang mezenkastjes op en plant besdragende struiken in je tuin; mezen voeden hun jongen immers met eikenprocessierupsen.
  • Zaai nectarrijke planten in je tuin om natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups te lokken, zoals sluipwespen, sluipvliegen en weekschildkevers.

Hoe ga je om met eikenprocessierupsen?

  • Voorkom ten allen tijde rechtstreeks contact.
  • Krab of wrijf niet na contact maar spoel de huid en ogen overvloedig met water.
  • Was indien nodig je kleren.
  • Raadpleeg de huisarts bij ernstige klachten of bij twijfel.

Contacteer een gespecialiseerde firma om de nesten te bestrijden en te verwijderen op privé- domein

Indien je eikenprocessierupsen vaststelt op openbaar domein kun je dit steeds melden via het digitaal meldingsformulier van de gemeente Herent (https://www.herent.be/product/1550/meldingen)

Meer info over de eikenprocessierups is te vinden op https://www.natuurenbos.be/eikenprocessierups. Ook de gemeentelijke milieudienst houdt zich ter beschikking via milieu@herent.be

maandag 9 mei 2022 19.30 u.