Cultuurprojecten voor en door jongeren, subsidie kleine projecten

Herent leeft...en dat wil het bestuur maar al te graag ondersteunen.
Daarom kan je ook naar ons toe komen met plannen voor het opzetten van een kleine activiteit. Als er een sociaal, artistiek of cultureel aspect in zit, maak je zelfs kans op 200 euro subsidie!

Bovendien kan je bij ons terecht voor raad en logistieke steun om ervoor te zorgen dat je je activiteit in goede banen kan leiden.

Voor wie

Ben je tussen de 16 en de 30 jaar jong? Woon je in Herent (of woont toch het grootste gedeelte van de organisatoren hier)? Dan maak je kans op een subsidie.

Voorwaarden

Voorwaarden om een ondersteuning te kunnen ontvangen zijn:
. Het project moet plaatsvinden in Herent
. Het project moet zich vooral focussen op jongeren
. Het project moet zich situeren in de vrije tijdssfeer met focus op cultuur en/of ontmoeting
. Het project moet georganiseerd worden voor een groter publiek

Welke projecten komen niet in aanmerking?
. Commerciële activiteiten
. Politieke activiteiten
. Fuiven (zie deel fuiven) en verjaardagsfeesten
. Een jongere kan jaarlijks maar 1x beroep doen op de subsidie voor hetzelfde evenement.
. Activiteiten die op een andere manier ondersteund worden binnen dit reglement of het reglement van subsidies voor jongeren of jeugdverenigingen

Hoe gaan we te werk?

Je kan je aanvraag het hele jaar door doen via het e formulier.

Ten laatste 2 weken na de aanvraag van het project, word je via mail op de hoogte gebracht van de eventuele aangeboden (gedeeltelijke) subsidie.

Kostprijs

Normaal gezien ontvang je voor een goedgekeurde activiteit 200 euro.
Als de voorziene budgetten op zijn, kan er geen subsidie meer toegekend worden voor dat kalenderjaar.

Afhandeling

Ten laatste 1 maand na de activiteit bezorg je de dienst vrije tijd onderstaande documenten, ter staving van de subsidie.
. voorbeeld van promo
. minstens 1 sfeerfoto
. facturen ter waarde van 200€ of meer
. financiële afrekening