Cultuurprojecten voor en door jongeren, subsidie grote projecten

Ben je jong en heb je een groots idee om iets op poten te zetten maar weet je niet goed hoe je er aan moet beginnen? Kan je wel wat raad of budget gebruiken? Doe dan een aanvraag en maak kans op projectsubsidies!

Maak gebruik van onze expertise, infrastructuur, materiaal, promotiekanalen maar krijg ook eventueel een financieel duwtje in de rug!

Ga samen met ons op pad en werk je idee verder uit tot een succesvol geheel.
Door het project op te bouwen en te evalueren, hopen wij samen met jou de slaagkansen van je evenement met 100% te verhogen.

Voor wie

Ben je tussen de 16 en de 30 jaar jong? Woon je in Herent (of woont toch het grootste gedeelte van de organisatoren hier)? Dan maak je kans op een subsidie.

Voorwaarden

Voorwaarden om een ondersteuning te kunnen ontvangen zijn:
· Het project moet plaatsvinden in Herent
· Het project moet zich vooral focussen op jongeren
· Het project moet zich situeren in de vrije tijdssfeer met focus op 'cultuurbeleving'
· Het project moet georganiseerd worden voor een groter publiek
· De eerste keer dat het project ondersteund wordt, mag de organisator dit project voordien nog niet georganiseerd hebben

Welke projecten komen niet in aanmerking?
· Commerciële activiteiten
· Politieke activiteiten
· Fuiven (zie andere aanvraag)
· Projecten die al 2 keer ondersteund werden
· Projecten die op zich al winstgevend zijn en geen nood hebben aan een (start)subsidie om hun project uit te voeren

Hoe gaan we te werk?

Doe je aanvraag ten laatste 3 maanden voor de start van je evenement.
Aanvragen moeten worden gedaan via het e formulier.
Tussen 15 juni en 15 augustus worden nieuwe aanvragen niet behandeld.

Als de aanvraag is bekeken, word je uitgenodigd voor een verkennend gesprek

Op basis van de aanvraag, het gesprek en je uitwerking krijgt je dossier punten (van de dienst vrije tijd en de jeugdraad).

Ten laatste 6 weken na de aanvraag van het project, word je via mail op de hoogte gebracht van de eventuele aangeboden (gedeeltelijke) ondersteuning.

Kostprijs

Je kan maximum 50% van je kosten (eten en drank tellen niet mee) terug krijgen via de subsidie.

Je krijgt de helft van het bedrag voor het evenement, de andere helft wordt gestort na een positieve evaluatie.

Afhandeling

Ten laatste 3 maanden na het project, stuur je een evaluatieverslag en een begroting door.
Op basis daarvan wordt het 2de deel van je subsidie gestort of wordt er een deel teruggevorderd.