Cultuurprojecten voor en door jongeren, subsidie fuiven

Om jongeren de kans te geven ook te kunnen feesten in eigen gemeente, wil het bestuur hen daarin tegemoetkomen met een bijdrage voor verenigingen die een fuif organiseren.
Fuiven in eigen gemeente heeft het voordeel dat jongeren dichtbij huis, op een laagdrempelige manier kunnen proeven van het uitgaansleven.
Daarnaast wil het bestuur organisatoren die hun best doen om een fuif veilig en verantwoord te organiseren, belonen voor hun moeite.

Aanvragers kunnen niet enkel 200 euro per fuif ontvangen. Ze kunnen ook gebruik maken van onze uitleendienst, interessante tarieven voor de gemeentelijke infrastructuur en overleg bij grotere fuiven.

Voor wie

Enkel Herentse verenigingen maken aanspraak op een subsidie. Daarboven moet minimum 75% van de leden, jonger zijn dan 30 jaar.

Voorwaarden

 • De fuif moet plaatsvinden in Herent.
 • De fuif moet zich focussen op jongeren.
 • De fuif moet georganiseerd worden voor een groter publiek.
 • Organisatoren houden rekening met de (eventueel) opgelegde voorwaarden/verwachtingen vanuit het bestuur > stewards, bandjessysteem, opruim, geen overdreven voorverkoop van tickets, respecteren geluidsnormen, in is in …

Welke fuiven komen niet in aanmerking?

 • Privé initiatieven/verjaardagsfeesten
 • Commerciële activiteiten
 • Politieke activiteiten

Hoe gaan we te werk?

Een subsidieaanvraag moet ten laatste binnen zijn op 30 september voor het daaropvolgende werkjaar (1 oktober - 30 september).

Op basis van het reglement beoordeelt de dienst vrije tijd de aanvraag.

Ten laatste 2 weken na de aanvraag van het project, word je via mail op de hoogte gebracht van de eventuele aangeboden (gedeeltelijke) subsidie.


Kostprijs

Normaal gezien ontvang je voor een goedgekeurde fuif 200 euro.
Als er meer aanvragen zijn dan het budget toelaat, wordt de subsidie procentueel verlaagd.

Afhandeling

Ten laatste 1 maand na de fuif bezorg je de dienst vrije tijd onderstaande documenten, ter staving van de subsidie:

 • voorbeeld van promo
 • minstens 1 sfeerfoto
 • facturen ter waarde van 200 euro of meer
 • financiële afrekening